X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
چهارشنبه 8 آبان 1387
دویدن به جای حرف زدن !!

در حالی که با آب و تاب و شوق زیاد در مورد پدرش میگفت یه دفعه مکثی کرد و با حالتی که میخواست فروتنی شو برسونه صداشو نازک کرد و گفت:  

ولش کن بابا هیچ عطاری نمیگه ماست من ترشه !!!